Můj Pane, když si volím, ...

„Můj Pane, když si volím, volím si Tebe prvního.“

„A Mé dítě, jestliže Já ztratím, ztratím tebe prvního.
Protože tě nechci ztratit, Mé dítě, pak ani ty si nesmíš zvolit nikoho jiného.“

„Můj Pane, volím si Tebe, a tato volba je na věčnost.“

„Mé dítě, Já tě mám, a toto Mé vlastnictví bude trvat po věčnost.“