Můj Pane, rozhodl jsem se...

„Můj Pane, rozhodl jsem se, že od nynějška Tě budu nazývat jen jediným jménem: Soucit Nejvyšší.“

„Já jsem se rozhodl, Mé dítě, že od nynějška tě budu nazývat jediným jménem: Má Pýcha Božská.“