Můj Pane, stovkám lidí ...

„Můj Pane, stovkám lidí jsem stovkami způsobů řekl rozdíl mezi pravdou a klamem.
Mohu se rozdíl mezi těmi dvěma dozvědět z Tvých božských Rtů?“

„Mé dítě, zde je rozdíl, zde je definice.
Pravda je nikdy nekončící božská hostina.
Klam je nikdy nekončící zvířecí hlad.“