Můj Pane, jsem ve Tvém nebeském Paláci...

„Můj Pane, jsem ve Tvém nebeském Paláci.
Máš pro Svůj Palác nějaké jméno?
Jsem u Tvých Nohou.
Máš nějaké zvláštní jméno pro Své Nohy?
Máš nějaké zvláštní jméno pro Svůj Trůn, můj Pane?
Můj Pane, máš nějaké zvláštní jméno pro Svou Korunu?“

„Ano, mé dítě.
Jméno Mého Paláce je Spravedlnost.
Jméno Mých Nohou je Soucit.
Jméno Mého Trůnu je Aspirace.
Jméno Mé Koruny je Realizace.
Mé nejdražší dítě, to vše je tvé.
Nabízím je tobě.
Potřebuješ je, abys pro Mne pracoval na zemi.
Mé nejsladší dítě, tady jsou.“

„Můj Pane, můj život aspirace se utápí v moři nekonečné vděčnosti.“