Můj Pane, Ty jsi můj Pán...

„Můj Pane, Ty jsi můj Pán, Ty jsi Pán všech, Ty jsi Pán Vesmíru.
Odpusť mi, odpusť mi, odpusť mi, neboť tentokrát Ti položím tu nejneomluvitelnější otázku.


„Odpouštím ti, odpouštím ti, odpouštím ti.
Mé dítě, pověz Mi ji.


„Můj Pane, považoval jsi někdy někoho Ty za Svého Pána, třeba na jediný den, či dokonce na letmou vteřinu?


„Za Svého Pána?
Na jediný den?
Dokonce na letmou vteřinu?
Můj Pán je neustálý, trvalý, věčný.
Odevzdaná láska Mých nejdražších milujících je Mým neustálým, trvalým, věčným Pánem.
Vždy jsem byl dokonalým otrokem odevzdané lásky Mých milujících.
Vpravdě, i ty jsi jedním z Mých Pánů, Mé dítě.