Jednota

Jednota s neaspirujícími lidmi znamená stolování se smrtí.

Jednota s aspirujícími lidmi znamená tanec s Bohem.

Sri Chinmoy, Listy stromu života, (knižně nevydáno), 2016