Trpělivost

Trpělivost je božská síla. Lidé velice často neznají význam trpělivosti. Mají pocit, že je to něco ženského, určitá podoba zbabělosti či váhavý způsob přijetí pravdy. Mají pocit, že musí být trpěliví, jestliže jim nic jiného nezbývá. Ale dokážeme-li být trpěliví vědomě, v tu chvíli posilňujeme svou vnitřní vůli a zvětšujeme možnosti svého božského projevení.
Sri Chinmoy, Listy stromu života, (knižně nevydáno), 2016