Jedu do Vietnamu

Od zastávky metra, na níž jsem při cestě na konzulát vystupoval, stál o půl bloku dále ohromný strom. Každý den jsem se u něj zastavil a dvě minuty se modlil. Ve své modlitbě jsem šel až do Vietnamu, abych chránil jednoho mladého muže, syna mé žákyně. Té žákyni jsem dal jméno Durga. Její občanské jméno znělo Irene Silver.

Jednoho dne za mnou přišla Durga s pláčem. Řekla: „Můj syn Neil odjel do Vietnamu, a ještě jsem od něj nedostala jediný dopis. Mám takový strach. Vojáci tam umírají každý den.“

Utěšoval jsem ji a řekl jsem: „Neměj obavy. Jsem si jist, že je v bezpečí.“ Myslela si, že jsem jí nabídl jenom obyčejnou lidskou útěchu. Ale já jsem každý den meditoval a modlil se k Supreme, aby seslal Svoji Ochranu do Vietnamu.

Naneštěstí mi neuvěřila, protože od svého syna nedostala žádný dopis. Řekl jsem jí, že by ji určitě vláda informovala, kdyby její syn padl. Nakonec jsem řekl: „No tak dobře. Dostaneš dopis.“

Jednoho večera ve Vietnamu seděl její syn docela uvolněně na židli. Náhle se před ním kdosi objevil. Řekl jsem mu: „Tvoje matka má o tebe strach. Napiš jí prosím tě dopis. Jsem její duchovní Mistr.“

Nedlouho poté od něj dostala dopis. Napsal jí: „Mami, přišel ke mně jakýsi indický džentlmen a řekl, že je tvůj duchovní Mistr. Díval se na mne a požádal mne, abych ti napsal dopis, aby ses nebála.“

Ukázala mi ten dopis v centru. Věříte tomu? Umíte si to představit? Kde je New York a kde je Vietnam? Osm nebo devět měsíců jsem se před tím, než jsem šel do práce, modlil, opíraje se o ten strom. A Bůh vyslyšel moje modlitby. Její syn se vrátil z Vietnamu zcela v pořádku.

Jednoho dne mne pozvala Durga k sobě domů, abych se setkal s jejím synem. Šel jsem tam s Alo. Ten chlapec se o duchovnost nezajímal, a tak zůstal v horním patře. Prosila ho, aby sešel dolů, ale on nechtěl. Nakonec sešel blahosklonně dolů.

Jakmile mne uviděl, byl velmi šokován, protože ve mně poznal toho indického muže, kterého viděl ve Vietnamu. Já jsem se na něj také díval, asi dvě nebo tři minuty. Potom jsem řekl: „Ale vy jste Němec. Vidím, že jste Němec.“ Náhle mne chytil za ruku a táhl nahoru k sobě do pokoje. Jeho pokoj byl zaplaven německými suvenýry a obrázky velkých německých vůdců. Ve své předchozí inkarnaci byl Němcem.

Naneštěstí taková zkušenost nikdy nikomu nezmění jeho přirozenost. Ta se mění jen skrze modlitbu a meditaci. O pár let později jsem slyšel, že ten samý mladý muž byl v Kalifornii uvězněn, protože zbil svoji přítelkyni.