Setkání s Paulem Richardem

Jednoho dne se mne jeden můj kolega zeptal, jestli bych se nechtěl setkat s Paulem Richardem, velkým francouzským učencem a manželem Matky Sri Aurobindova ášramu. Nemohl jsem uvěřit, že je stále naživu. Žil jsem v představě, že odešel před mnoha lety.

Paula Richarda jsem se svým přítelem navštívil 29. dubna 1967 v jeho bytě na Flatbush Avenue v Brooklynu a měli jsme spolu tříhodinový rozhovor. Byl ke mně tak milý, laskavý a soucitný.

V jeho pokoji byl malý obrázek Sri Aurobinda. Řekl mi, že ho Sri Aurobindo vždy oslovoval „Bratře“ a on jemu také říkal „Bratře“. Měl pro Sri Aurobinda tolik lásky a respektu.

Pracoval pro francouzskou vládu. Myslím, že byl jeden čas francouzským konzulem v Alžírsku. Poprvé navštívil Sri Aurobinda v roce 1910. V roce 1914 navštívil Sri Aurobinda on i jeho paní. Po čtyřech nebo pěti letech se jeho paní vrátila sama.

Později přijel Paul Richard do Ameriky, aby mohl být se svými syny, kteří zde učili na univerzitě.

Ukázal mi okno ve svém pokoji a řekl: „Viděl jsem živě svého Bratra, jak tam stojí.“ Den předtím, než Sri Aurobindo v roce 1950 opustil tělo, objevil se před Paulem Richardem a požehnal mu.

Po tomto rozhovoru jsem všechno sepsal v bengálštině. Zaplnilo to třicet stran. Později jsem mé rodině v ášramu poslal fotografii z tohoto setkání. Když nedlouho poté Paul Richard zemřel, napsal jsem to přímo Matce.

Paul Richard byl vynikajícím spisovatelem. Napsal o Indii mnoho knih a v Indii se objevilo poměrně dost článků, oceňujících jeho dílo.