Božský bojovník

Během našeho maratonského rozhovoru mi Paul Richard řekl:

„Noliniho vidím spíše jako božského bojovníka, než jako velkého myslitele. Je Bratrovým (tj. Sri Aurobindovým) pozemským štítem a Nebeským mečem. Jeho mysl je osvícena, jeho život osvobozen. Obdivuji Noliniho.“

Nolini byl v ášramu mým bezprostředním nadřízeným.