Božský bojovník

Během našeho maratonského rozhovoru mi Paul Richard řekl:

„Noliniho vidím spíše jako božského bojovníka, než jako velkého myslitele. Je Bratrovým (tj. Sri Aurobindovým) pozemským štítem a Nebeským mečem. Jeho mysl je osvícena, jeho život osvobozen. Obdivuji Noliniho.“

Nolini byl v ášramu mým bezprostředním nadřízeným.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Moje konzulární léta.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 1151st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Moje konzulární léta, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »