Moje první přednáška o hinduismu[Fn:: MCY 6, Přednáška „Hinduismus: Cesta duše Indie“ byla vytištěna v knize Yoga and the spiritual Life (Jóga a duchovní život)]

Jeden z mých přátel na konzulátě se jmenoval Ananda Mohan. Pracoval v přízemí v informačním oddělení. Často jsme spolu mluvili o náboženství.

Židovská synagóga vybrala pět náboženství a pozvala zástupce každého z nich, aby přišel a přednesl přednášku. Hinduismus byl jedním z vybraných a přímý nadřízený Ananda Mohany, pan Nirmaljit Singh, přijal pozvání a požádal Mohanu, aby si připravil žádanou přednášku.

Potom rabín napsal dopis našemu hlavnímu konzulovi, panu S.K. Royovi, ve kterém ho pozval k účasti na přednáškách. Ó Bože, když se o tom hlavní konzul dozvěděl, požádal svého mladého sekretáře, Ramanathana, aby mi řekl, že mám připravit přednášku o hinduismu. Pracoval jsem za svým stolem, když mi tu zprávu řekli. Nemohl jsem tomu uvěřit. Ananda Mohan přednášel o hinduismu a indické kultuře na mnoha místech už tolik let. A já jsem nikdy o hinduismu nepřednášel, ani o něm nepsal. Odkud dostal hlavní konzul nápad, že já toto zvládnu?

Měl jsem jen pět dní či týden na přípravu. Svou přednášku jsem nazval „Hinduismus: Cesta duše Indie“. Za nějaký čas, co jsem přednesl svou řeč, přišel na konzulát velmi krásný dopis hlavnímu konzulovi a také mi poslali sto dolarů. Tenkrát bylo pro mne sto dolarů hodně peněz!

Ananda Mohan byl můj velmi dobrý přítel. Snad byl šťasten, že nemusel dělat tu přednášku. Je velmi dobrým řečníkem a vynikajícím spisovatelem. Napsal knihu o Indiře Gandhi a pár let poté pochvalný článek o jedné mé velké akrylové malbě.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Moje konzulární léta.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 1151st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Moje konzulární léta, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »