Část III — Mé zážitky z metra

//Většinu těchto příběhů z metra vyprávěl Sri Chinmoy v roce 1972 a potom vyšly v malé knížce. Příběhy se staly také předlohou dvou krátkých filmů.//

Roztržitý hrdina

Koupil jsem si token (malá mince ze světlé slitiny s pětiúhelníkovým otvorem uprostřed v hodnotě 1.5 dolaru, která se používá jako platidlo pro vstup do metra a také pro autobusy městské hromadné dopravy — pozn. překl.) a vsunul jej do otvoru na sloupku turniketu. Díky své nepřítomné mysli jsem jej nicméně vložil do sloupku pro vedlejší turniket. Nemusím říkat, že můj turniket mě nechtěl pustit dál, ale já jsem to nechápal.

Najednou mě jakýsi mladý muž poplácal po zádech a přátelsky řekl: „Díky!“ a prošel skrze turniket, do jehož otvoru jsem vložil token. Takto prošel zadarmo a já jsem byl nucen koupit si další token. Bezmyšlenkovitost si vyžádala svoji odměnu.

Při jiné příležitosti se stala úplně stejná věc. Znovu jsem vložil token do sloupku vedlejšího turniketu a zkoušel projít svým turniketem. Ale tentokrát spatřil mé obtíže jeden starší muž. Vložil svůj token do sloupku mého turniketu a sám prošel vedlejším, kde už byl můj token. Tentokrát bezmyšlenkovitost přivolala sympatii a ryzí pomoc.