Druhé pozvání

Následující den pozvala jedna paní dva z nás, abychom k ní večer přišli a vyslechli její poezii. Byla velmi milá, velmi soucitná, ale já jsem nechtěl jít. Nechtěl jsem jít někam, kde by lidé pili a kouřili.

A tak pan Gruber zatelefonoval té paní a zeptal se: „Bude se během čtení kouřit a pít?“

Ta paní řekla, že pití a kouření nebude dovoleno, a proto jsme se rozhodli, že půjdeme. Přednesla osm nebo deset svých vlastních básní. Byla velmi aristokratická a poslouchat její básně bylo pro mne potěšením.

Potom mě požádala, abych přednesl něco z mých básní. V tomto případě jsem však z opatrnosti své básně nepřinesl. Nechtěl jsem riskovat další nešťastnou zkušenost.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Moje konzulární léta.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 1151st. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Moje konzulární léta, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »