5. ledna

Bůh mi sdělil nejšťastnější novinku, že mě miluje, i když se nezajímám o to, abych Jej miloval.
Sdělil jsem Bohu nejohromnější novinku, že na Něj myslím, ačkoliv na mě stále myslí nevědomost.