6. ledna

Co dokážu dělat.
Ačkoliv jsem nicotnější než hmyz,
odvažuji se kritizovat Boha Všemohoucího.
Co dokážu dělat.
Ačkoliv jsem Jeho dítětem lásky,
odvažuji se na Něj zapomínat a nevšímat si Ho.

Co nedokážu dělat.
Ačkoliv jsem člověk,
nedokážu žít pravý lidský život.
Co nedokážu dělat.
Ačkoliv prosazuji svou existenci na zemi,
nevím, kdo jsem a proč tu jsem.