83.

Co dělá mé srdce?
Mé srdce oddaně staví
chrám lásky, soucitu a moudrosti mé duše.