84.

Vždy budu udržovat chrám svého srdce
zbavený předstírání své mysli.