85.

Bůh si přeje,
abych měl chrám čistoty ve své mysli,
a ne ve svém srdci.
    Proč?
Protože ve svém srdci
chrám čistoty už mám.