Ráno a večer miluji

Ráno miluji
k nebesům směřující křídla
mého ptáčka modlitby.

Večer miluji
život zdokonalující a
zemi transformující
ticho mé meditace.