Část I — Meditační techniky

Jak učíte koncentraci?

Sri Chinmoy: Nikdo nemůže dobře meditovat, dokud se nenaučí, jak se koncentrovat. Zpočátku by hledající neměl meditovat, ale jen by měl zkoušet koncentraci. Potom po dvou týdnech, po měsíci, nebo bude-li to třeba po dvou měsících, může začít s meditací.

Co míníme touto koncentrací? Míníme vnitřní bdělost a ostražitost. Všude kolem nás a uvnitř nás jsou zloději. Kdo jsou ti zloději? Strach, pochybnost, obavy a neklid. Tito zloději jsou opravdoví zloději, ne zloději, kteří nám kradou naše peníze. Když se začneme koncentrovat, musíme cítit, že nenecháme žádného zloděje, aby vstoupil do naší mysli. Když se koncentrujeme, vytvoříme tím pro nepřátelské síly překážku ke vstupu do nás. Jinak se staneme obětí nebožského působení špatných sil.

Abyste si vyvinuli koncentraci, zkuste prosím toto cvičení. V sanskrtu se mu říká trátak, což znamená zírání. Nejprve si pořádně umyjte oči studenou vodou, ne teplou nebo horkou vodou. Potom na zdi v úrovni očí udělejte velmi malý kroužek a uvnitř něj malý černý bod. Měl by být černý, ne modrý nebo červený či jinak barevný. Pak si stoupněte čelem ke zdi ve vzdálenosti asi jednoho metru a zaměřte svou pozornost na kroužek. Vaše oči by měly být uvolněné a napůl otevřené. Nechte sílu své koncentrace vycházet ze středu svého čela. Po třech či pěti minutách otevřete oči dokořán a snažte se cítit, že od hlavy až k patě jste jen očima. Vaše celá fyzická existence se nestala ničím jiným než zřením a toto zření je zaměřené na bod uvnitř kroužku.

Nyní začněte zmenšovat předmět své koncentrace. Po několika vteřinách zkuste cítit, že se celé vaše tělo stalo tak malinké, jako je bod na zdi. Snažte se cítit, že tento bod je další částí vaší vlastní existence. Pak do bodu vejděte, pronikněte jím a jděte na druhou stranu. Z druhé strany bodu se podíváte zpět a uvidíte své vlastní tělo. Vaše fyzické tělo je na jedné straně, ale silou své koncentrace jste na druhou stranu bodu vyslali své subtilní tělo. Pomocí svého subtilního těla vidíte své fyzické tělo a pomocí svého fyzického těla vidíte své subtilní tělo.

Když jste se začali koncentrovat, vaše fyzické tělo se stalo zřením. V tu chvíli byl bod vaší skutečností. Jakmile jste do bodu vstoupili, vize a skutečnost se staly jedním. Byli jste vizí a byli jste i skutečností. Když jste se z bodu podívali zpátky na sebe, postup se obrátil. V tento okamžik jste se stali zřením mimo sebe a místo, na které jste se vrátili, vaše tělo, bylo skutečností. Potom se zření a skutečnost staly opět jedním. Pokud dokážete vidět zření a skutečnost tímto způsobem, vaše koncentrace je naprosto dokonalá. Dokáže-li vás síla vaší koncentrace dovést na druhou stranu bodu, který jste nazývali skutečností, pak celé vaše bytí půjde daleko za vizi i skutečnost. A jakmile překonáte své zření i skutečnost, získáte bezmeznou sílu. Tuto sílu koncentrace budete moci použít pro svůj duchovní život, pro svůj intelektuální život, během práce, během vaření a během všeho, co budete dělat.