Ve chvíli, kdy se posadím k meditaci, přicházejí do mé mysli všechny možné hloupé nebo nečisté myšlenky. Existuje nějaká konkrétní technika, kterou mi můžete doporučit, aby mi pomohla tyto myšlenky překonat?

Sri Chinmoy: Nejprve musíte zjistit, zda myšlenky, které útočí, přicházejí z vnějšího světa nebo z vašeho nitra. Musím říct, že je na začátku obtížné rozlišit myšlenky, které přicházejí z vnějšku, od myšlenek, které vycházejí z nitra. Postupně ale budete schopni cítit, že myšlenky přicházející z vnějšku můžete zahnat rychleji než myšlenky, které na vás útočí zevnitř. Pro každého z vás je tedy teď lepší, když budete nejprve bojovat s vnějšími myšlenkami a později se vypořádáte s vnitřními.

Když vidíte, že přichází nějaká myšlenka, zkuste z vašeho srdce vynést vůli své duše a přivést ji přímo před své čelo. Ve chvíli, kdy vůle vaší duše uvidí vyrušující myšlenku, bude muset tato myšlenka zmizet.

Nyní bych chtěl mluvit o myšlenkách, které jste již v sobě nashromáždili. Když zpozorujete myšlenku vycházející z vašeho nitra, a když tato myšlenka není božská, ale je absolutně nečistá a neosvícená, měli byste se okamžitě pokusit udělat jednu ze dvou věcí. Pokuste si představit, že v horní části vaší hlavy je díra, a pak tuto myšlenku vypusťte jako řeku, která teče pouze jedním směrem a nevrací se. Je pryč a jste od ní osvobozeni. Druhou metodou je cítit, že jste neomezeným oceánem s jeho tichým, pokojným pocitem hlubokého klidu, a že u hladiny si hrají ryby. Oceán nevěnuje žádnou pozornost tomu, jak ryby čeří hladinu.