Nejprve mysli

Nejprve mysli na Boha,
a potom stoluj s člověkem.
Nedělej to obráceně.

Nejprve mysli na soucit,
a potom medituj na spravedlnost.
Nedělej to obráceně.

Nejprve mysli na svou vlastní dokonalost,
a potom se zabývej myšlenkou, jak projevit Boha.
Nedělej to obráceně.