Když se modlím, když medituji

Když se modlím,
Bůh objímá
mé plačící srdce,
mé odevzdané srdce,
mé snící srdce.

Když medituji,
Bůh žehná mému životu,
Bůh pečuje o mou duši,
Bůh projevuje můj Cíl.