Mohl byste nám něco říct o správném dýchání při meditaci?

Sri Chinmoy: Jestliže jste začátečník a chcete-li dýchat správně, měli byste sedět se vzpřímenou páteří. A během dýchání musíte myslet nejprve na čistotu. Další věc, kterou lze udělat, je dále rozvíjet tento pocit čistoty ve vašem dechu. Po několik minut si zkoušejte představovat květinu, svíčku nebo vonnou tyčinku — něco, co představuje čistotu — přímo před vaším nosem. Takto získáte automaticky pocit čistoty a přesvědčíte tím fyzickou mysl. Když se nadechujete a cítíte-li vědomě nebo i nevědomě, že dech přichází přímo od Boha, od Čistoty samotné, potom bude dech pročištěn.

Když se nadechujete, snažte se dýchat tak pomalu a tiše, jak je to jen možné, takže kdyby vám dal někdo k nosu tenkou nit, ani by se nepohnula. A když vydechujete, pokuste se vydechovat dokonce ještě pomaleji, než jste se nadechovali. Je-li to možné, udělejte si krátkou přestávku mezi vaším výdechem a nádechem. Můžete-li, zadržte na pár vteřin dech. Jestliže je to ale obtížné, nedělejte to. Nikdy nedělejte nic, co by mohlo poškodit vaše orgány nebo dýchací systém.

Kdykoliv se nadechujete, zkuste cítit, že do svého těla přinášíte mír, nekonečný mír. A co je druhá strana míru? Je to neklid. Když vydechujete, zkuste si představovat, že ze svého vnitřního i vnějšího těla vyháníte neklid, který vidíte všude kolem. Dýcháte-li tímto způsobem, uvidíte, že vás neklid opouští. Po několika opakováních tohoto cvičení si zkuste představit, že nadechujete Sílu a Moc z vesmíru, z kosmu. A když vydechujete, zkuste vyhnat svůj strach. Při výdechu odejde z vašeho těla veškerý strach. Potom, co to několikrát uděláte, zkuste cítit, že se nadechujete radosti, nekonečné radosti, a to co vydechujete je smutek, utrpení a melancholie.

Další věc, kterou můžete při nádechu dělat, je cítit, že se nenadechujete vzduchu, ale kosmické energie. Ciťte, jak do vás s každým dechem vstupuje ohromná energie, kterou využijete na pročištění svého těla, vitálna, mysli a srdce. Ciťte, že ve vaší bytosti není jediného místa, které by nebylo zaplaveno proudem kosmické energie. Proudí uvnitř vás jako řeka, omývá a očišťuje celou vaši bytost. Když cítíte, že celá vaše bytost byla omyta a očištěna kosmickou energií, a když poté vydechujete, ciťte, že ze sebe vydechujete všechno smetí — všechny své nebožské myšlenky, temné představy a nečisté činy. Cokoli uvnitř svého systému nazýváte nebožským, cokoli nechcete považovat za své, ciťte, že to vydechujete.

Toto není tradiční jogínská pránajáma, která je složitější a systematičtější, ale je to nejefektivnější duchovní způsob dýchání. Budete-li cvičit tuto metodu dýchání, brzy uvidíte výsledky. Zpočátku budete muset použít svou představivost, ale po nějaké době uvidíte a ucítíte, že to není představa, ale skutečnost. Vědomě vdechujete energii, která proudí všude kolem vás, očišťujete se a vyprazdňujete se od všeho nebožského. Pokud dokážete dýchat tímto způsobem pět minut každý den, dokážete dělat velmi rychlý pokrok. Musí to však být prováděno velmi vědomým způsobem, ne mechanicky. Můžete-li takto dýchat po pět minut každý den, budete moci udělat velmi rychlý pokrok.

Až dosáhnete pokročilejší úrovně, můžete se pokusit cítit, že váš dech vchází a vychází každou částí vašeho těla – vaším srdcem, vašima očima, vaším nosem, a dokonce i vašimi póry. Nyní dokážete dýchat jen svým nosem nebo ústy, ale přijde čas, kdy budete schopni dýchat každou částí svého těla. Duchovní Mistři mohou dýchat i tehdy, mají-li nos i ústa zavřené. Jakmile si toto duchovní dýchání zdokonalíte, všechnu vaši nečistotu a nevědomost nahradí Boží světlo, mír a síla.