Když zkouším meditovat, něco mě drží zpět, a tak nemohu meditovat.

Sri Chinmoy: To, co vás drží zpět, je strach, který nemá žádné odůvodnění. Chcete li bohatství, které má v sobě oceán, musíte se ponořit do nitra. Strach a bohatství spolu nejdou. Vnitřní bohatství můžete získat, jen když máte vnitřní odvahu. To, co vám brání ponořit se do nitra, je strach z neznámého a nepoznatelného. To, co je ale dnes nepoznatelné, se stane zítra pouze neznámé, a pozítří se stane známé. Rozsáhlost Pravdy vás nikdy nemůže zničit. Může vás jen obejmout a naplnit.