Část I — Promluvy a aforismy

Vnější běh a vnitřní běh

Vnější běh je intenzivní zápas za velkou nezávislost. Vnitřní běh je oduševnělý pláč po správné vzájemné závislosti. Nezávislost vynáší na povrch to, co nepochybně máme hluboko uvnitř — úsměv svobody. Vzájemná závislost nám umožňuje být si vědomi toho, čím věčně jsme — uspokojením jednoty.

Vnější běh je spalující touha dosáhnout všeho, co zde na zemi vidíme. Vnitřní běh je stoupající aspirace získat Shůry rozlehlou oblohu soucitu a poskytnout zdola drobný plamínek vděčnosti.

Vnější běh je výjimečný úspěch na horském vrcholu. Vnitřní běh je zářivý pokrok na slunečné cestě Věčnosti. Úspěch je ochotné a okamžité přijetí výzvy nesčetných obtíží. Pokrok je oduševnělé a vděčné přijetí požehnané radosti nepopsatelného bohatství.

Vnější běžec a vnitřní běžec: dva aspekty hledajícího-běžce. Vnější běžec koná, proto má úspěch. Vnitřní běžec se stává, proto postupuje kupředu.

Když má úspěch, získává hledající-běžec nové jméno: slávu. Když kráčí kupředu, získává hledající-běžec nové jméno: osvícení.

Oslavování hledajícího-běžce je krásná květina, která okouzluje a inspiruje celý jeho život. Osvícení hledajícího-běžce je plodný strom, který poskytuje úkryt a potravu celé jeho pozemské existenci.

Vnější běh je obrovské uspokojení, ačkoli může občas zcela zapomenout na skutečnost existence tiché dokonalosti. Vnitřní běh je trvalé uspokojení prostřednictvím kvetoucí dokonalosti.

Hledající-běžec má při svém vnějším běhu nezastřený sen o svém dni plného uvědomování. Hledající-běžec má při svém vnitřním běhu bezesnou vizi svého plného Projevení Boží Hodiny.

Vnější běžec vyzývá himálajsky velkou pýchu nemožného. Vnitřní běžec s úsměvem připravuje hostinu nejen s nemožností, ale také s Nesmrtelností.

Vnější běžec probíhá zlatou bránou a dobíhá do království zvuku. Vnitřní běžec vbíhá do jedinečného paláce, běží vzhůru do nejvyššího patra a padá k samotným Nohám Krále Ticha.

Nakonec říká vnější běh hledajícího-běžce vnitřnímu běhu: „Podívej, předávám ti to, co nyní mám — korunu svého majestátu.“ Vnitřní běh hledajícího-běžce říká vnějšímu běhu: „Podívej, předávám ti to, čím nyní jsem — trůn své krásy.“