Velký vítěz

Velkým vítězem je ten, kdo vyhrává všechny závody.

Velkým vítězem je ten, kdo se účastní všech závodů.

Velkým vítězem je ten, kdo se nedívá na výsledky závodů — zda je první, poslední nebo uprostřed. Závodí jen proto, aby získal radost a přinesl radost divákům.

Velkým vítězem je ten, kdo překonává své předešlé rekordy.

Velkým vítězem je ten, kdo si udržuje svou výkonnost.

Velkým vítězem je ten, kdo zůstává šťastný, i když se mu nedaří si svou výkonnost udržet.

Velkým vítězem je ten, kdo si vytvořil neoddělitelnou jednotu s vítězem i poraženým.

Velkým vítězem je ten, kdo pro pokročilý věk skončí se závoděním nebo ukončí kariéru šťastně a vesele.

Velkým vítězem je ten, kdo touží spatřit naplnění svých snů – když ne v sobě, tak v ostatních a jejich prostřednictvím. Nemusí to být dokonce ani prostřednictvím jeho blízkých, může to být prostřednictvím jakékoli lidské bytosti na zemi. Je-li ten, kdo nedokázal projevit své vlastní sny, nesmírně šťastný, když vidí, jak se jeho vize přeměňuje ve skutečnost prostřednictvím někoho jiného, pak je opravdu velkým vítězem.

Velkým vítězem je ten, kdo před závodem, během závodu i po závodě medituje na svého Vnitřního kormidelníka pro naplnění Jeho Vůle.

Velkým vítězem je ten, kdo vidí a cítí, že je pouhým nástrojem svého Vnitřního kormidelníka, který závodí v něm a jeho prostřednictvím podle jeho schopnosti přijímat.

Vítězem všech vítězů je ten, jehož vnitřní život se stal Vizí jeho Absolutního Nejvyššího a jehož vnější život se stal dokonalým nástrojem jeho Milovaného Nejvyššího.