Pokaždé, když se začnu víc zajímat o tělo a dělám nějaký sport, zraním se tak, že musím úplně přestat. Proč se to děje?

Sri Chinmoy: Co se skutečně děje ve tvém případě je to, že když vcházíš do fyzického světa — hraješ tenis nebo něco jiného — nepřisuzuješ důležitost fyzickému jako takovému. Zůstáváš v mysli. Část své bytosti vrháš do hry a jiná část zůstává zcela ve světě mysli. Je to jako rozdělit se napůl. Tělo máš v prvním patře, ale tvé vědomí je stále o patro výše, v mysli. Když dokážeš během hry převést více své mentální energie do fyzického, nebude se to stávat.

Chceš hrát, chceš vyhrát. Ale ve skutečnosti koncentrace mysli, skutečná koncentrace, není v samotném fyzickém. Ty víš, že hraješ tenis, ale koncentrace, kterou tělo potřebuje z mysli, chybí. Je tam mezera. Tělo je bez koncentrace mysli bezmocné. Proto když hraješ, nemysli na mentální práci. Tvá mysl si nemusí být vědoma, že myslí na nesprávnou věc, ale jedna věc je nebýt si vědom toho, že se něco děje špatně, a jiná věc je vědomě se koncentrovat na správnou věc. Uvnitř tebe a všude okolo tebe je spousta bytostí. Protože mezi koncentrací mysli a fyzickou aktivitou je mezera, mohou tyto bytosti napadnout fyzické. Nemusí to ve skutečnosti být špatné síly, ale mohou způsobit v životě neštěstí.