Jak můžeme duchovně léčit zranění?

Sri Chinmoy: To je záležitost vnitřních schopností. Jeden způsob je léčit zranění tím, že snášíte shůry mír a světlo. Jiný způsob je schopnost vůbec si bolesti nevšímat. Pokud máte během meditace najednou intenzivní aspiraci, dokážete snést více světla shůry a vyléčit své zranění. Musíte tak ale činit vědomě během meditace. Pokud během dne příležitostně prohlásíte: „Ó, jak bych si přál, aby mě nic nebolelo!“, bude to zbytečné. Ale pokud meditujete a náhle si vzpomenete na svou bolest, nastal čas se modlit a snést více světla.

Na druhou stranu můžete zvýšit svou schopnost tolerovat bolest. Řekněme, že teď vás něco bolí, ale stále můžete běhat, zatímco kdybyste měli stejnou bolest před čtyřmi lety, možná byste nebyli schopní běhat. Na druhou stranu je bolest někdy nesnesitelná a je absolutně nemožné vůbec běhat. Co můžete dělat? Je-li však bolest snesitelná, snažte se běhat podle svých možností. V tu chvíli nemyslete na to, jak rychle běží ten nebo tamten. Prostě běhejte podle svých možností a udržte si svou radost. Po celou dobu myslete na to, že běžíte jen sami proti sobě.

A nemáte-li schopnost nevšímat si bolesti i přesto, že se modlíte a meditujete, můžete jít i k vnějšímu doktorovi. I v doktorovi je světlo. V některých případech ale neexistuje způsob, jak bolest vyléčit.