Jak běháte přes vnitřní bolest?

Sri Chinmoy: Vnitřní bolest je legrace. Ve vnější bolest věřím. Někdy nemohu položit své nohy na zem, aniž by mě to velmi nebolelo! Ale vnitřní bolest, která vychází z pocitu marnosti, deprese, žárlivosti a nejistoty, je legrace. Vnitřní bolest je třeba zahodit jako špinavý hadr! Vnější bolesti si nelze tak snadno nevšímat, ale vnitřní bolest se musí zahodit.

Pokud však máte vnitřní bolest, když na někoho žárlíte nebo jste v nebožském vědomí, vnější běh vám ve skutečnosti pomůže. Když běžíte a potíte se, když se sebou bojujete, v tu chvíli vnitřní bolest do jisté míry odejde. Jestli ale nejdete běhat kvůli tomu, že jste v depresi, jste prostě hloupí.

Když při běhu cítíte depresi, můžete si nahlas zpívat nebo schválně zpívat falešně. Pak se sami sobě zasmějte. Někteří mí přátelé byli zvyklí to tak dělat. Byli dobrými zpěváky, ale schválně za chůze zpívali falešně, a to je rozesmálo. Tak se zbavili deprese.