Když máte za cíl uběhnout padesát mil za týden, je lepší běhat každý den sedm mil nebo měnit vzdálenosti?

Sri Chinmoy: Vždycky je dobré mít lehké a těžké dny. Nejlepší je mít dva lehké dny a jeden den těžký. Dokonce ani střídání lehkých a těžkých dnů není úplně dobré. Když uběhnete jeden den patnáct mil, není dobré běžet další den sedm nebo deset mil. Místo toho uběhněte v těžké dny dvacet nebo dvacet pět mil nebo i celý maraton. Pak si dejte dva lehké dny. Takto můžete naběhat za týden sedmdesát nebo osmdesát mil.

Jen ti, kteří jsou velmi silní a poctivě trénují na dlouhé vzdálenosti, by měli běhat víc jak sedmdesát mil týdně. 2 Mohou běhat sto nebo sto dvacet mil. Ale běhat víc jak sto mil týdně je zbytečné.


70mil = 112,64km