Někdy, když se blíží konec dne, nemám chuť běhat, i když vím, že je to pro mě dobré. Jak mohu překonat tuto neochotu?

Sri Chinmoy: Musíme trénovat sebedisciplínu. Neochotu můžeme překonat tím, že něco uděláme, něčím se staneme; nezbytně to nemusí být něco obrovského nebo slavného. Neochotu můžeme překonat díky pohybu, který je pokrokem, a díky dosažení, které je jiným typem pokroku. Abychom překonali neochotu, musíme mít cíl a musíme se pokusit toho cíle dosáhnout. Tím, že se stále pohybujeme a děláme pokrok směrem k cíli, stáváme se nejen lepším běžcem, ale také lepším nástrojem Boha.