Někdy, když se rozběhnu, dostanu zlost a jsem až rozzuřený.

Sri Chinmoy: Uvědom si, jestli jsi měl dostatek odpočinku. Možná nutíš tělo běhat, ale tělo nespolupracuje, protože jsi neměl v posledních dnech dostatek spánku. Máš velmi mírnou a laskavou povahu, proto si myslím, že jsi neměl v noci dostatek odpočinku. Pak se na druhý den proklínáš a ptáš se sám sebe, proč jdeš běhat. Potřebuješ více odpočinku, abys utišil své nervy.