Jaký si myslíte, že je nejlepší postoj atleta během tréninku a během závodu, a jak by měly tyto dva postoje spolupracovat?

Sri Chinmoy: Atlet by měl během tréninku cítit, že se připravuje na to, jak se stát krásnou květinou. Během závodu by pak měl cítit, že už vyrostl v krásnou květinu, a nyní je zcela připraven položit se k Nohám svého Pána Nejvyššího. Ale já mluvím o atletu-hledajícím. Pokud atlet není hledající, musí cítit, že pro každičkou věc v životě existuje zvláštní den. Abychom tento zvláštní den naplnili, musíme se dlouhou dobu připravovat. Je to jako závěrečná zkouška. V den závěrečné zkoušky uvidíme výsledky naší přípravy. Je to důležitý, velmi významný den. Atlet si nedokáže udržet vážnost, ochotu a nadšení na stejné úrovni po celý rok. A tak si na den závodu, na jeden určitý den, může udržet všechny dobré vlastnosti, které potřebuje, aby dokázal širému světu, že je vynikající atlet.