Jaký si myslíte, že je nejlepší postoj atleta během tréninku a během závodu, a jak by měly tyto dva postoje spolupracovat?

Sri Chinmoy: Atlet by měl během tréninku cítit, že se připravuje na to, jak se stát krásnou květinou. Během závodu by pak měl cítit, že už vyrostl v krásnou květinu, a nyní je zcela připraven položit se k Nohám svého Pána Nejvyššího. Ale já mluvím o atletu-hledajícím. Pokud atlet není hledající, musí cítit, že pro každičkou věc v životě existuje zvláštní den. Abychom tento zvláštní den naplnili, musíme se dlouhou dobu připravovat. Je to jako závěrečná zkouška. V den závěrečné zkoušky uvidíme výsledky naší přípravy. Je to důležitý, velmi významný den. Atlet si nedokáže udržet vážnost, ochotu a nadšení na stejné úrovni po celý rok. A tak si na den závodu, na jeden určitý den, může udržet všechny dobré vlastnosti, které potřebuje, aby dokázal širému světu, že je vynikající atlet.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Vnější běh a vnitřní běh.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 645th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Vnější běh a vnitřní běh, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »