Jak je důležité pro duchovního aspiranta zůstat fyzicky zdatný?

Sri Chinmoy: Fyzická zdatnost má v našem životě obrovskou důležitost. Je-li tělo v dobré kondici, můžeme vykonávat všechny své životní aktivity dobře. Proto je důležité každý den běhat nebo cvičit, abychom se stali silní, zdraví a dynamičtí. Když budeme fyzicky zdatní, budeme schopni zabránit nemocem a dalším nevítaným hostům, aby do nás vstoupili.

V minulosti se starali lidé o zdatnost těla, protože věděli, že když budou mít zdravé tělo, budou moci zůstat déle na zemi. Když se jednalo o duchovní lidi, cítili, že zdravé tělo jim umožní setrvat po mnoho dalších let v modlitbách a meditacích. Také dnes víme, že pokud je tělo plné nemocí, nebudeme schopni dobře se modlit a meditovat. Týdny a měsíce se můžeme fyzicky i duchovně trápit.

Máme tělo a máme duši. Duchovní člověk musí věnovat stejnou důležitost tělu i duši. Když bude věnovat pozornost jen tělu, když bude tělesně silný, ale duchovně slabý, tak nezíská mír mysli ani vnitřní štěstí. Na druhou stranu, když bude věnovat pozornost jen modlitbě a meditaci a popírat tělo, nebude jeho tělo zdatným nástrojem odhalujícím a projevujícím Boha. Ráno se bude snažit modlit k Bohu, ale bude muset přestat, protože ho bude bolet hlava, žaludek a podobně.

Jestliže někdo vůbec necvičí, zůstane fyzické neosvícené, letargické a pro aspirujícího bude skutečnou překážkou. Pokud nebude fyzické vědomí aspirovat, zůstane oddělené od duše. Pak si buďte jisti, že nikdy nedosáhnete dokonalosti. Fyzické musí aspirovat svým vlastním způsobem, aby zvýšilo své schopnosti a mohlo si tak udržet světlo. Fyzické pak bude přispívat duchovnímu a vy budete schopni aspirovat a projevovat mnohem více. Fyzická zdatnost a duchovnost tak musí jít společně. Je to jako mít dvě nohy. Nemohu chodit po jedné noze, k dosažení předurčeného cíle potřebuji dvě nohy.