Běháme, stáváme se

Běháme. Stáváme se. Běháme ve vnějším světě. Stáváme se ve vnitřním světě. Běháme, abychom uspěli. Stáváme se, abychom postupovali vpřed.

V duchovním životě je rychlost vrcholně důležitá. Ve vnějším světě rychlost většinou vychází z inspirace. Ve vnitřním světě rychlost většinou vychází z aspirace.

Inspirace nám pomáhá běhat — daleko, dále, nejdále. Pomáhá nám běžet do všech koutů světa. Aspirace nám pomáhá, abychom se rychle, rychleji a nejrychleji stali vybranými nástroji našeho Milovaného Nejvyššího.

Inspirace nám říká, abychom se podívali kolem, a tak ucítili a uviděli bezmezné světlo, energii a sílu. Aspirace nám pomáhá ponořit se hluboko dovnitř a užívat si bezmezný vnitřní nektar a blaženost.

Inspirace nám říká, abychom si nárokovali a veřejně prohlásili svoji vlastní božskost, která je naším rodným právem. Aspirace nám říká, abychom jednou provždy cítili a uvědomili si, že jsme přesným pravzorem našeho Milovaného Nejvyššího, a tudíž můžeme být tak velcí, tak dobří, a tak dokonalí jako On.

Inspirace nám říká, abychom se stali naším pravým Já. Aspirace nám říká, abychom se stali Bohem Samotným.

Inspirace nám říká, abychom cítili to, co oduševnělého máme: nekonečné množství Boží Lásky, Božího Soucitu, Boží Krásy a Božího Míru. Aspirace nám říká, abychom neustále cítili, že patříme Zdroji a jsme pro Zdroj. Jsme pro našeho Milovaného Nejvyššího Jediného a jsme pro našeho Milovaného Nejvyššího mnohého. Jeho naplnit, Jeho projevit a Jeho bezpodmínečně uspokojit Jeho vlastním Způsobem je důvod, proč jsme se narodili jako lidé.

Běháme. Stáváme se. Neustále běžíme, abychom se stali něčím velkým, vznešeným, božským a nejvyšším. Když se stáváme, cítíme, že jsme v procesu dosahování nejzazšího Cíle. Ale dnešní Cíl je jen startovní čarou pro zítřejší nové svítání. Neustále překonáváme svá předešlá dosažení, překonáváme to, co máme a to, čím jsme. Díky našemu sebedávání se stáváme Krásou, Světlem a Blažeností našeho Milovaného Nejvyššího.