9.

Ó Pane Nejvyšší, ať každý maratonský běžec běží po Tvé cestě Věčnosti, aby od Tebe přijal Tvé Světlo-Lásky Nekonečnosti a Tvou Blaženost-Jednoty Nesmrtelnosti.