Když je někdo dobrý už v jednom oboru, řekněme ve sportu, měl by trávit všechen svůj čas v daném oboru, nebo by se měl pokusit rozšířit své obzory, i kdyby měl obětovat své sportovní schopnosti?

Sri Chinmoy: Když nějaký atlet už dosáhl obrovského uznání v určité disciplíně, je rozumné, pokud to čas dovolí, vrhnout se na jiný obor. Protože pokud může projevit světlo své duše ve více oborech, je v situaci, kdy nabídne širému světu více. Ale kdyby měl ztratit veškeré své schopnosti v oboru, ve kterém řadu let vynikal, potom vrhnout se na jiný obor by byla politováníhodná chyba.

Dejme tomu, že je někdo uznávaným hudebníkem. Aby se stal uznávaným hudebníkem, musel cvičit osm nebo deset hodin denně. Ale nyní, kdy dosáhl určité úrovně, i když cvičí řekněme hodinu nebo hodinu a půl denně, tuto svou úroveň neztratí. Pro něj by bylo rozumné pustit se do jiného oboru. Pokud si dokáže udržet stejnou schopnost na poli, ve kterém již vyniká, a jít dál a objevit ještě další pole, je to dokonce ještě lepší. Protože čím více oborů dokáže obsáhnout, tím více dokáže nabídnout širému světu. Všechno tak záleží na jeho schopnostech. Pokud má talent, nechť se rozšíří a rozvětví do různých oborů. Ale pokud toho není schopen, ať zůstane se svým jediným dosažením.