Jak si může atlet, který nemá umělecké vlohy, tyto vlohy osvojit?

Sri Chinmoy: Atlet je již umělcem. Umění není kus papíru s kresbou na něm. Umění znamená disciplínu. Nejvyšším uměním je ukázněný život. Ten, kdo dokáže ukáznit svůj život, je velkým objevitelem pravdy, světla, krásy, míru a blaženosti. Aby se někdo stal dobrým atletem, musí výrazně ukáznit svůj život. Kvůli tréningu musí vstávat brzy ráno a musí znovu tvrdě trénovat v poledne nebo večer. Nemůže se přátelit s letargií, nečinností a ztrátou dochvilnosti. Ukázněný život atleta je opravdovým důkazem, že je již umělcem.

Umělcem je ten, kdo ukáznil svůj život, aby objevil jedinou Pravdu, která se projevuje různými způsoby. Touto ukázněností vyjadřuje krásu života, odhaluje povinnost života a vynáší na povrch Vůli Boha. Proto musí mít atlet již od začátku smysl pro kázeň. Atlet již má smysl pro kázeň — kázeň těla. Kázeň fyzického vědomí má nejvyšší význam, protože trvá velmi dlouho dosáhnout fyzické kázně. Modlitbou a meditací dokážeme snadno ukáznit psychické vědomí, mentální vědomí a vitální vědomí. Ukáznit fyzické vědomí ale trvá velmi dlouho, protože fyzické v nás je jako neposlušná opice. Vytvořit si ukázněný mír ve fyzickém vědomí trvá velmi dlouho. Z duchovního pohledu je atlet, který dosáhl ukázněnosti ve svém vnějším životě, nepochybně umělcem.