Říkáte, že se Amerika zajímá o rychlost. Ale někdy si myslím, že Amerika běží, aniž by věděla, kam chce jít.

Sri Chinmoy: Amerika je mladý národ. Nechce jít, chce běžet, jak nejrychleji je to možné, aby protrhla cílovou pásku jako první.

Obdivuji Ameriku pro její dynamismus. Pokud jste dynamičtí, běžíte směrem k cíli. Když nevíte, kde cíl je, můžete běhat sem a tam. Ale je to lepší, než zůstat stát. Američané běží. Nemusí si být jisti cíle, ale stále jsou v pohybu. Běží na jednu stranu a narazí do zdi a zraní se. Pak jdou na druhou stranu a cíl zde není, tak dostanou další ránu. Ale alespoň jdou.

Nejlepší vlastnost v duchovním životě je neváhat, jakmile poznáte cíl. Ale dokonce, i když neznáte svůj cíl, je dobré běžet. Boží Soucit zasvitne jen proto, že běžíte, proto, že jste v pohybu. Jakmile ucítíte, že váš cíl není tam, kde jste, že váš cíl je někde před vámi, musíte běžet. A když běžíte, nakonec musíte dosáhnout cíle.