Jak důležitá je čistota těla?

Sri Chinmoy: Fyzická čistota je nejvyššího významu. Někteří duchovní lidé pomíjí fyzickou čistotu. Necítí, že je důležitá. Ale my se staráme o fyzické, protože cítíme, že je to fyzické, ve kterém žije naše duše, a protože naplnění Božského Poslání se může uskutečnit pouze na zemi v a skrze fyzické tělo. Proto musíme udržovat tělo čisté. Když jsme vytvořili čistotu ve všech částech naší přirozenosti, teprve potom v nás může božská síla vydržet trvale.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Řeka čistoty vítězí.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 158th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Řeka čistoty vítězí, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »