Jak můžeme rozeznat skutečnou oddanost

Sri Chinmoy: Jestliže máte skutečnou oddanost, okamžitě ucítíte, že z vás něco vychází a vstupuje to do vašeho Mistra a že něco vychází z vašeho Mistra a vstupuje do vás. Kde je skutečná oddanost, tam je vždy spojení mezi Mistrem a žákem; nejvyšší Božskost žáka a nejvyšší Božskost Mistra zůstávají neustále spolu.

Uvnitř oddanosti je vždy odevzdání — ne odevzdání otroka pánu, ale spíše odevzdání vaší nižší časti vaší vlastní nejvyšší části, kterou představuje váš Mistr. Uvnitř oddanosti bude také vždy vděčnost — nejprve odevzdání a pak vděčnost.

Pravou oddanost Mistr určitě uvidí ve vašich očích. Když máte skutečnou oddanost, vaše oči budou vypadat jako krásné květiny. Budou naplněny krásným světlem, Mistr v nich uvidí naprosto božskou krásu. Lidskou krásu můžeme popsat slovy, ale božská krása nemůže být nikdy popsána. Nic božského nemůžeme přiměřeně popsat lidským jazykem.