Jsou vnitřní prožitky nezbytnou podmínkou pro realizaci Boha, anebo nejsou vůbec nutné?

Sri Chinmoy: Někteří lidé jsou požehnáni stovkami prožitků nebo ještě větším počtem. Někteří lidé mají deset nebo dvacet prožitků. A někteří lidé mohou mít před realizací Boha pouze několik vyšších prožitků, ale ty jsou v jejich životě nanejvýš důležité. Je to tedy různé u každého jednotlivce. Většinou však člověk získá nejméně čtyři nebo pět vyšších prožitků, než dosáhne realizace Boha anebo než si vzpomene na realizaci, které dosáhl v minulém životě.

Na druhou stranu mají někteří lidé vyšší prožitky, které trvají několik dní nebo týden a pak jejich vědomí sestoupí dolů a po delší čas nemají žádné vysoké prožitky. V tomto období se cítí velmi špatně. Vivékánanda míval pustá období, která trvala dokonce i celých šest měsíců. Používal ale sám na sebe takový trik. Připomínal si prožitky, které měl v minulosti, když se Šrí Rámakrišna dotkl jeho hlavy, a snažil se přimět sám sebe, aby pocítil, že je prožívá znovu. Půl hodiny, hodinu nebo dvě hodiny si jenom představoval, představoval a představoval. Měl tak ohromnou sílu vůle, že se tyto prožitky staly jasnými a živými a on byl schopen je znovu prožívat.

Takže pokud nyní nemáte žádné vnitřní prožitky, zkuste si vzpomenout na prožitky, které jste už měli, a použijte sílu své představivosti, abyste je přivolali zpátky. Pak nejenom že se tyto prožitky vrátí, ale pomohou vám jít vpřed do dalších, které budou nekonečně silnější, více osvětlující a krásnější.

Člověk nepotřebuje padesát nebo sto vnitřních prožitků, aby dosáhl realizace Boha, ale prožitky určitě pomáhají. Když během své pouti po Cestě Věčnosti vidíme stinné stromy a krásné květiny, dělá nám to ohromnou radost. Někteří lidé mají dojem, že ty krásné květiny a stromy jsou jen pokušením. Říkají: „Bojím se, že se chytím nebo zaseknu, když si ke květinám přivoním. Zatímco já se budu kochat krásou květin, moji spolucestující mne daleko předběhnou. Nepotřebuji tento druh prožitku.“ Jiní jsou ale moudří. Řeknou: „Jestliže tady jsou květiny tak krásné, květiny v cíli budou nekonečně krásnější a voňavější.“ Pokochají se tedy květinami a pak pokračují dále.

Vnitřní prožitky nám pomáhají; dávají nám určité ovoce. Když se nám nějaká zkušenost nelíbí, můžeme ji prostě zahodit. A když se nám nějaká líbí, můžeme se pokusit mít ji znovu. Některé prožitky jsou tak silné a mocné, že mohou úplně změnit lidskou povahu. Když máme takový prožitek, může to zcela změnit náš život — jak vnitřně, tak navenek. Někteří moji žáci jsou na naší cestě dvacet nebo dvacet pět let a možná během té doby neběželi příliš rychle. Kdyby se jim ale podařilo získat jediný prožitek nejvyššího stupně a udržet si ho jeden nebo dva týdny, mohli by za ty dva týdny udělat větší pokrok než za minulých dvacet pět let. Bohužel se nedá vůbec říci, kdy se takový prožitek objeví. Je to jako škrtat zápalkou. Když neškrtáme na správné straně krabičky, zápalka se nevznítí. Podobně když neotočíme dostatečně knoflíkem na sporáku, sporák se nerozhoří. Když otočíme knoflík jen trošku, plamen se neobjeví; ale když jím pootočíme jen o kousek více, plamen se objeví.