Kdo nejsem?

Sri Chinmoy se zeptal hosta, jestli má nějaké otázky.

Host: Když je vše pořádku, není nic, na co bychom se potřebovali zeptat.

Sri Chinmoy: To je naprostá pravda. Otázky přicházejí jen tehdy, když jsme v mysli. Když jsme v mysli, po celou dobu nás napadají myšlenky — dobré, špatné, zdravé, nezdravé, vítané, nevítané myšlenky. Ale když žijeme v srdci, prožíváme naplnění. Naplnění znamená, že naše srdce vytvořilo svou jednotu s Boží Vůlí. Když jsme zajedno s Boží Vůlí uvnitř našeho srdce, pak tam nemohou být žádné otázky. V okamžiku, kdy jsme uvnitř srdce, otázky zmizí. Ale v okamžiku, kdy žijeme uvnitř mysli, přichází mnoho otázek bez odpovědí.

Ale opět, dokonce i když se dostaví správná odpověď, mysl ji začne zpochybňovat. A později mysl dokonce zpochybní i otázky. Mysl pokládá otázky a ta stejná mysl nesouhlasí s odpovědí. Pak začne mysl podezřívat své vlastní otázky. Ale jestliže žijeme v srdci, zažijeme naplnění. Zde je vše dokonalé. Zde shledáme, že dokonce otázky již obsahují odpovědi. Pokud žijete v srdci, přijde jedna jediná otázka: „Kdo jsem já?“ A potom, když zopakujete „Kdo jsem já? Kdo jsem já?“ desetkrát nebo dvacetkrát, Bůh přidá jednu další slabiku: „Kdo nejsem Já?“ A pak je odpověď přímo zde. Otázka otázek je: „Kdo jsem já?“ a odpověď všech odpovědí je: „Kdo nejsem?“ Tím, že přidáme jedinou slabiku, je vše zodpovězeno.