Mohl byste promluvit o hudbě?

Sri Chinmoy: Každý na zemi je hudebník a zpěvák. Zpěvák nemusí udržet melodii naprosto dokonale. Hudba je jazykem Boha. Jazyk Boha — hudba, není jako matematika nebo geometrie. Je to jazyk lásky. Jestliže máme rádi hudbu, to stačí. Dítě miluje svého otce. Jeho otec může být soudcem Nejvyššího Soudu. Co ví dítě o otcově velikosti? Ví jen: „Můj otec je soudce.“ Protože miluje svého otce, dostane od něj vše. Podobně, hudba je něco, co můžeme milovat. Jestliže hudbu milujeme, nepotřebujeme znát správnou techniku a další věci. Milujeme-li hudbu, pak samotný Zdroj hudby přijde a bude hrát v nás a skrze nás.

Jinak, pokud něco nemilujeme nanejvýš upřímně a intenzivně, pak nezáleží na tom, kolik roků strávíme nacvičováním; naučíme se jen techniku. A také ji můžeme za několik let zapomenout. Ale pokud jednou milujeme Boha — Nejvyššího Hudebníka, získáme všechno. Nemusíme hudbu důkladně prozkoumávat. Nemusíme dělat nic. Vše už je zde, uvnitř naší lásky. Láska znamená jednotu.

Ten, kdo v každém okamžiku tvoří hudbu, je Bůh. Vesmír samotný je hudbou. Naneštěstí většinu času hudbu vesmíru neslyšíme. Dokonce i teď slyšíme jen klimatizaci nebo nějaké vnější zvuky. Ale jestliže vstoupíme do vnitřní existence klimatizace, pak uslyšíme hudbu. Když mluvíme, dokonce uvnitř mluvení je hudba. Ve všem, pokud jsme schopni si to uvědomit, zní hudba. Všechno v Božím stvoření ztělesňuje hudbu. Můžeme ji slyšet jen když se ponoříme hluboko dovnitř.

Když někdo zpívá nebo hraje hudbu, je pro nás velmi jednoduché se s ní ztotožnit, protože jsme na stejné úrovni. Ale hudba se může nacházet všude. Hudba je jednota s Boží Nekonečností, Věčností a Nesmrtelností. Hudba je univerzální jazyk. Nepotřebujeme žádný jiný jazyk. Já se nemusím učit portugalsky. Vy se nemusíte se učit bengálsky. Bůh stvořil univerzální jazyk, a tím je hudba. A protože je univerzální, musí se nacházet uvnitř jakékoliv hmotného předmětu.

Hudba a Bůh nemohou být rozděleni, ačkoliv některé hudbě nemusíme rozumět nebo si jí vážit. Nikdy jsem nerozuměl jazzu nebo rokenrolu. Nemám na to kapacitu. Na druhou stranu zde budou miliony lidí, kteří mu porozumí a ocení tento druh hudby. Vše to záleží na kapacitě jednotlivce. Někteří mohou vstoupit do světa jazzu. Pro některé, jako jsem já, je to utrpení, ale pro miliony je to naprostá extáze.

Hudba nás udržuje naživu. Přitažlivé a sladké kvality hudby nás učí, jak se správně chovat. Naše vnitřní hudba nám nedovolí tvořit disharmonii. Hudba nám dává pocit sladkosti, něžnosti a jemnosti. Vnitřní hudba nás vždy inspiruje vykonat něco dobrého pro lidstvo. Naše vnitřní hudba je formou modlitby a meditace.