Část III

SCA 906-919. Sri Chinmoy odpověděl na tyto otázky 26. ledna 2000 v Brazílii

Jakou roli hraje v našem duchovním životě trpělivost, cítíme-li, že pokud se nám nepodaří změnit naši přirozenost rychle, bude to příliš pozdě?

Sri Chinmoy: Každý den se modlete k Bohu, aby vám dal víc lásky, oddanosti a odevzdání. Každý den musíte rozvíjet tyto vlastnosti tak, jako rozvíjíte sílu svých svalů. Jinak budete mít svůj vlastní druh trpělivosti a Bůh bude mít zase Jeho vlastní Trpělivost. Nemáme představu, v kterém okamžiku Bůh odejme svou Trpělivost. Můžeme dělat stejné špatné věci znovu a znovu dnes, zítra, a dokonce i pozítří. Ale pozítří může Bůh svou Trpělivost stáhnout. Můžeme cítit, že dnes děláme totéž, co jsme dělali včera, takže co na tom může být špatného? Jestliže nás Bůh včera nebo dnes nepotrestal, tak proč by nás měl trestat zítra? Musíme vědět, že Bůh má svůj vlastní čas. Boží trpělivost je velmi, velmi dlouhá, ale to neznamená, že až přijde čas, tak nás nepotrestá.

Když Bůh vidí, že je to beznadějný případ, stáhne svou Trpělivost. Takže nejlepší věc je brát duchovní život tak vážně, jak je to možné, a pokud uděláme něco špatného, nebýt netrpěliví, ale snést světlo seshora, abychom neudělali stejnou chybu znovu. Když jsme netrpěliví, protože děláme něco špatně, ještě se to zhorší. Ale pokud můžeme mít tichou a klidnou mysl a sneseme světlo se Shora, můžeme udělat rychlý pokrok.