Je nějaký způsob, jak cítit, že trpělivost je něco velmi dynamického, a ne něco jako čekání?

Sri Chinmoy: Trpělivost může být dynamická jen ve smyslu naděje. Trpělivost doufá, že bude dynamická. Dynamika nemusí být často konstruktivní. Mnohokrát vidíme, že dynamika je velmi dobrá, ale za dynamikou nebo před dynamikou může existovat určité rozhodnutí, které má v sobě zlost. Takže pokud říkáš, že uvnitř trpělivosti chceš vidět dynamiku, tak bych chtěl říci, že uvnitř dynamiky musíš cítit, že pokud nebudeš ve svém úsilí zcela úspěšný, pak to nezpůsobí zničení tvé vlastní tvrdé práce. Můžeš říci, že trpělivost má dynamiku, ale dynamika nemusí jednat pozitivním způsobem. Trpělivost může něco tolerovat roky a roky, po neurčitou dobu. Pak když do této trpělivosti vstoupí dynamika, může se v té chvíli zachovat jako ničivá síla. Trpělivost ve své přirozenosti v sobě nenese dynamiku, protože když přijde dynamika, tak přijde i přísnost.

Pokud se někdo z vaší rodiny nechová dobře a jste trpěliví, můžete mu znovu a znovu odpustit. Pak, pokud se chcete stát dynamickými, okamžitě zasáhnete. Ale tento zásah může být zcela destruktivní. Můžete udělat velkou chybu. Trpělivost probíhá neustále, jako hladce plující plachetnice. Trpělivost je činná, je aktivní, ale pokud chcete, aby byla dynamická, pak řeknete, že v ten a ten den se daný člověk musí stát dokonalým. Pokud to neučiní, pak okamžitě zasáhnete. Pak budete trpět ještě více. Všechno, co se doposud dělo se může zničit nebo poškodit. Potom řeknete: „Možná, že jsem udělal chybu. Kdybych počkal jen dva měsíce, pak by možná ten člověk obrátil nový list a stalo by se to, co jsem chtěl.“