Co dělá Boží Spravedlnost, když je žárlivost a nečistota přivedena před Nejvyšší Soud?

Sri Chinmoy: Boží Spravedlnost není lidskou spravedlností; není potrestáním. Bůh jen říká: „Dával jsem ti šance znovu a znovu, ty jsi však nevyužil správně zlatou Hodinu. Jsem ale připraven dávat ti příležitost donekonečna.“ V tu chvíli Bůh používá svou nekonečnou Trpělivost. Nejprve používá Světlo. Snaží se osvítit naši žárlivost a nečistotu a přeměnit je v pocit jednoty a čistoty.

Když však hledající nechce, aby byla jeho žárlivost a nečistota osvícena, potom Bůh použije jinou zbraň: svou zbraň Trpělivost. První zbraň, kterou používá, je Jeho zbraň Moudrost. Trpělivost je také podobou moudrosti a moudrost je trpělivost, ale my je oddělujeme.

Řekněme, že jste sobecký člověk. Bůh řekne: „V okamžiku, kdy zapomeneš na svůj osobní, sobecký, sebehledající život a budeš se starat jen o sebedávání, tehdy tvá žárlivost odejde. V okamžiku, kdy budeš věnovat svou pozornost jen čistotě, tehdy tě nečistota opustí.“ Nejprve se vás Bůh pokusí zahrnout touto moudrostí. Pokud však nevyužijete této příležitosti ­přijmout Boží Moudrost, potom Bůh použije jinou zbraň, které říkáme Jeho Trpělivost. Bude čekat, dokud nepocítíte nezbytnost pročištění a přeměny své přirozenosti.

Potom po deseti nebo dvaceti nebo padesáti letech se vás znovu pokusí inspirovat. Když uspěje, dobře. Jinak přijde další příležitost. Tímto způsobem bude neustále pokračovat, pokračovat, pokračovat. Postupem času hledající naplní požadavky své vnitřní bytosti a Příslib Boha Jeho vlastní Skutečnosti.