Jak odpustit nespravedlnost?

Sri Chinmoy: Když myslíme na nespravedlnost lidským způsobem, musíme jít do největší hloubky naší realizace. Když jsme přišli do světa, dali jsme Bohu slavnostní slib, že Jej tady na zemi budeme realizovat, projevovat a naplňovat. Byl to náš nejupřímnější, nejoduševnělejší slib Bohu. Tento slib jsme dali, když jsme byli ve světě duší. Neměli jsme fyzické tělo; naše skutečná existence byla duše. Tehdy duše řekla: „Sestoupím do světa, jen abych Tě těšila, naplnila a projevila Tě bezpodmínečně.“ Nyní nás ale slovo ‚bezpodmínečně‘ okamžitě děsí. Je to jedovaté slovo, nemůžeme ho používat. Všechno je podmíněné, podmíněné.

Tito lidé, o kterých si myslíme, že jsou velmi nespravedliví, udělali něco nebožského, pravda. Ale podívejte se na svůj slib. Od těchto lidí očekáváte dokonalost; cítíte, že musí dělat všechno dokonalým způsobem. Ale dokonalost přichází pouze tehdy, když splníme svůj slib. Naším prvním a nejpřednějším slibem Bohu bylo potěšit Jej a naplnit Jej zde na zemi. Nesplnili jsme svůj slib; přesto očekáváme, že druzí svůj slib splní. Udělali jsme milióny věcí špatně a Bůh nám přirozeně odpouští. Jinak bychom na zemi nemohli existovat. Je-li On připraven nám odpouštět i přes naše nespočetné nedokonalosti a chyby, jak je možné, že my nedokážeme odpustit někomu jinému?

Jako duchovní hledající se považujeme za vybrané děti Boha. Neaspirující člověk, který si hoví v potěšeních nevědomosti, by se nikdy neodvážil považovat Boha za svého zcela vlastního. Nikdy se nestará o to, aby považoval Boha za svého zcela vlastního. Vy se však odvažujete považovat Boha za svého zcela vlastního jen proto, že jste přijali trochu dobrých kvalit Boha. Jednou z božských kvalit Boha je Jeho Odpuštění. Když vám Bůh odpouští dvacet čtyři hodin denně, nemůžete vy odpustit někomu druhému na jednu vteřinu? Má-li váš Zdroj schopnost dělat něco v nekonečné míře, také vy byste přirozeně měli mít schopnost odpustit nebo osvítit druhé, kteří podle vašeho vlastního standardu udělali něco špatného.