Jak můžeme mít ráno dobrou meditaci, když jsme ulehali do postele ve velmi špatném vědomí?

Sri Chinmoy: Naše dobrá meditace nezávisí na tom, co jsme dělali včera. Nejvyšší nám během spánku každou noc odpouští. Kdyby neodpustil, nemuseli bychom se namáhat druhý den vstávat. Řekli bychom si: „Je zbytečné dnes zkoušet meditovat, když jsem se včera choval tak nebožsky. Jen mě nechte spát.“ Jeho Odpuštění nám dává schopnost následující den dobře meditovat. Jeho Odpuštění je nepodmíněné.

V noci vyprazdňuje nádobu naší vnitřní vnímavosti, abychom se ráno mohli naplnit Jeho božským Světlem. To je duchovní význam spánku a důvod, proč bychom měli meditovat vždy ráno, než začneme své každodenní činnosti. Až budeme mít duchovní schopnost sami vyprázdnit svou vnitřní nádobu a vzývat Světlo Nejvyššího, budeme schopní překonat spánek.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Spánek: mladší sestra smrti.Poprvé vydáno nakladatelstvím Agni Press v roce 1974.

Toto je 198th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Spánek: mladší sestra smrti, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »